Zamiana

Strona główna    |  Czynności notarialne    |    ZamianaZamiana

Zamiana to umowa, w której strony umowy zobowiązują się przenieść własność jednej nieruchomości, w zamian za zobowiązanie do przeniesienia własności innej nieruchomości.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego:

  • dane osobowe stron: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, adres zamieszkania, określenie stanu cywilnego, a w przypadku osób prawnych (lub innych podmiotów): pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby;
  • określenie przedmiotów zamiany;
  • określenie wartości przedmiotów zamiany;
  • numer księgi wieczystej nieruchomości;
  • określenie terminu wzajemnego wydania przedmiotów umowy.

Jak pracujemy?

Umów się na wizytę

Amet consectetur adipiscing elit, sed doceiusmod tempor incididunt.

Przynieś dokumenty

Amet consectetur adipiscing elit, sed doceiusmod tempor incididunt.

Odbierz Dokumenty

Amet consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Niewątpliwie największą troską Notariusza jak i pracowników kancelarii jest wykonywanie swych obowiązków zgodnie z prawem, sumieniem, uczciwie, w warunkach zachowania tajemnicy zawodowej i troski o słuszne interesy klientów.