Koszty

Strona Główna    |    Koszty

Koszty dokonania czynności notarialnej

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatku od towarów i usług (vat). Nadto ma obowiązek pobrania opłat sądowych. Na koszty czynności notarialnych składa się również wynagrodzenie notariusza, czyli taksa notarialna. Wobec tego notariusz jest zobowiązany do uzależnienia dokonania czynności notarialnej, od uprzedniego zapłacenia przez strony odpowiedniego podatku w wyliczonej wysokości, opłat sądowych, taksy notarialnej i podatku od towarów i usług. Dlatego przed dokonaniem czynności notarialnej podatki i opłaty muszą być wpłacone w kasie Kancelarii lub wpłacone na konto Kancelarii. Kancelaria wystawia również faktury. 

Wyjaśnienia i informacje na temat prawnych możliwości załatwienia sprawy, niezbędnych dokumentów i wysokości kosztów, uzyskacie Państwo w Kancelarii Zbigniewa Ekierta, nieodpłatnie. 

W trakcie udzielania Państwu informacji o możliwości dokonania czynności notarialnej, uzyskają Państwo również pełną informację o wysokości podatków, opłat i taksy notarialnej, czyli wynagrodzeniu notariusza. 

Jak wyżej wskazano notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatku od towarów i usług (vat). Z tym, że podatek od towarów i usług dotyczy zarówno stron czynności notarialnych, gdy prowadzą one działalność gospodarczą jak i notariusza, którego działalność gospodarcza opodatkowana jest podatkiem w wysokości 23 %.

Jak pracujemy?

Umów się na wizytę

Zadzwoń lub napisz email do nas opisując cel wizyty

Przynieś dokumenty

Wskażemy jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia czynności notarialnych

Staw się do czynności notarialnej

Gotową umowę odczytamy w obecności zainteresowanych

Niewątpliwie największą troską Notariusza jak i pracowników kancelarii jest wykonywanie swych obowiązków zgodnie z prawem, sumieniem, uczciwie, w warunkach zachowania tajemnicy zawodowej i troski o słuszne interesy klientów.