Depozyt notarialny.

Depozyt notarialny jest bezpieczną formą przechowywania pieniędzy, które w wyznaczonym terminie mają zostać przekazane konkretnej osobie. Depozyt pieniędzy natomiast może stanowić jeden z najskuteczniejszych sposobów na zabezpieczenie zapłaty ceny. Ważną informacją jest to, że notariusz może przyjąć na przechowanie pieniądze i papiery wartościowe jedynie w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością. Oznacza to tyle, że nie można traktować rachunku depozytowego notariusza jako swoistej „skarbonki” a z instytucji tej możemy skorzystać tylko jeżeli jest ona związana z inną czynnością, np. sprzedażą nieruchomości.

Depozyt notarialny aktualnie zaczyna cieszyć się zainteresowaniem. Co należy wiedzieć o depozycie? Po pierwsze przyjmując pieniądze notariusz sporządza protokół, który określa warunki depozytu – czyli kiedy i komu notariusz wypłaci pieniądze z depozytu. Ważne: w momencie sporządzania protokołu cała kwota musi być zaksięgowana na rachunku depozytowym notariusza.

Nie pozostawia wątpliwości, że depozyt notarialny jest bezpieczny – w skuteczny sposób zabezpiecza interesy sprzedającego, ponieważ notariusz potwierdza, że kupujący posiada kwotę niezbędną do zawarcia umowy sprzedaży i zapłaty ceny. Kwota wpływa na rachunek sprzedającego dopiero po zawarciu umowy sprzedaży i po zrealizowaniu warunków określonych w protokole przyjęcia do depozytu, jeżeli natomiast nie dojdzie do zawarcia umowy, środki zostają zwrócone kupującemu.

Depozyt notarialny znajduje zastosowanie nie tylko przy sprzedaży ale i przy zniesieniu współwłasności czy podziale majątku. Jest to z pewnością instytucja, która zabezpiecza interesy obu stron transakcji.

Dlaczego więc popularność depozytu nie jest jeszcze tak powszechna? Pewnie dlatego, że nie jest to czynność bezpłatna. Opłaty związane z depozytem notarialnym są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnych.