Polityka prywatności

Strona główna    /  polityka prywatności

Klauzula informacyjna mająca zastosowanie dla klienta kancelarii notarialnej

  1. Notariusz Zbigniew Ekiert, prowadzący kancelarię notarialną pod firmą Kancelaria Notarialna Zbigniew Ekiert Notariusz, w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Władysława Łokietka 32-33 lok. 14, otrzymał od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używał w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).
  2. Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).
  3. Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.
  4. Notariusz przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (m. in. np. sądom, organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.
  5. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane.
  6. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.
  7. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.
  8. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: kancelaria@notariusz-ekiert.pl.
  9. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytywane przez niniejszy system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Pliki cookies przechowywane na urządzeniu użytkownika mogą być w każdej chwili przez niego usunięte. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Można zmienić ustawienia cookies w oprogramowaniu (np. przeglądarce), z którego korzysta użytkownik. Ograniczenie obsługi plików cookies wpływa na sposób obsługi tej strony internetowej przez oprogramowanie użytkownika.