Notariusz Zbigniew Ekiert

Strona główna    |  NotariuszNotariusz

Zbigniew Ekiert

Notariusz Zbigniew Ekiert ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kolejnych latach zdobył także uprawnienia prokuratora a następnie radcy prawnego. W czasie swojej kilkunastoletniej praktyki w innych zawodach prawniczych i stosowaniu prawa, Notariusz Zbigniew Ekiert nabył szereg umiejętności zarówno praktycznych, jak i teoretycznych.

W 2011 roku, decyzją Ministra Sprawiedliwości, Zbigniew Ekiert powołany został na stanowisko Notariusza w Strzelcach Krajeńskich a następnego roku w Gorzowie Wielkopolskim i otworzył Kancelarię Notarialną w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy Władysława Łokietka 32-33.

Niewątpliwie największą troską Notariusza jak i pracowników kancelarii jest wykonywanie swych obowiązków zgodnie z prawem, sumieniem, uczciwie, w warunkach zachowania tajemnicy zawodowej i troski o słuszne interesy klientów.

Dlaczego nasza kancelaria?

Notariusz Zbigniew Ekiert i zespół pracowników kancelarii zapewnia Państwu rzetelną i profesjonalną obsługę.
Niezbędnych informacji udzielą również pracownicy kancelarii, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i wykształcenie.