Alimenty

Strona główna    |  Czynności notarialne    |    AlimentyAlimenty

Bezwzględnie obowiązujące przepisy o alimentacji, nie stanowią przeszkody do zawarcia umowy o ustalenie obowiązku alimentacyjnego, w formie aktu notarialnego. Warunkiem jest ustalenie przez strony takiej umowy wysokości świadczeń alimentacyjnych odpowiadającej usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego i majątkowym możliwością zobowiązanego. Wiąże się to oczywiście z koniecznością zmiany umowy w miarę zmiany potrzeb i owych możliwości. Informacje i dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego umowy o ustalenie obowiązku alimentacyjnego:
  • dane osobowe uprawnionego i zobowiązanego: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania;
  • informacja o dochodach i ich źródle dotycząca uprawnionego i zobowiązanego;
  • wysokość świadczenia;
  • terminy zapłaty kolejnych rat.

Jak pracujemy?

Umów się na wizytę

Zadzwoń lub napisz email do nas opisując cel wizyty

Przynieś dokumenty

Wskażemy jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia czynności notarialnych

Staw się do czynności notarialnej

Gotową umowę odczytamy w obecności zainteresowanych

Niewątpliwie największą troską Notariusza jak i pracowników kancelarii jest wykonywanie swych obowiązków zgodnie z prawem, sumieniem, uczciwie, w warunkach zachowania tajemnicy zawodowej i troski o słuszne interesy klientów.